“เฉาก๊วยชากังราว”จัดส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา

***กำแพงเพชร…ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา นายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  ร่วมกันบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เมื่อวันที่ 18 ก.พ.

***เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ทั้งระบบข้อมูล งบประมาณ และจัดหาผู้เชียวชาญ ในการสอนและอบรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยมีบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา คระครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมชมการแสดง นิทรรศการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา ที่บรรดานักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงและนำเสนอ

***ทั้งนี้หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ 1คัน  เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมี ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมรับมอบ