ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สพฐ, เดินทางมาให้กำลังใจข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมมอบนโยบาย

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภาพ วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พลเศษ นายปริญญา นวลรักษา นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ  ดร.อนันต์  พันนึก  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ที่ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

***** นายสุภาพ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป

*****จากนั้น ดร.อนันต์  พันนึก  ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ   มอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  และข้อราชการต่างๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามลำดับ

คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน