เด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ ชวนดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มเริ่มลดลง และมีการจัดการเรียนการสอนปกติ ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 4 หมู่บ้าน เพื่อไม่ต้องเดินทางไกลยากลำบากต่อผู้ปกครองที่ฐานะปานกลาง จนถึงขาดแคลน

*****โดยที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ จะจัดนมให้นักเรียนดื่มเป็นสองเวลา คือในช่วงเช้า และช่วงอาหารกลางวันเมื่อพบว่าเด็กคนใดมีความขาดโภชนาการ ร่างกาย เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรงก็จะเพิ่มปริมาณเพื่อเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น เด็กๆทุกคนมีความสุขเมื่อถึงเวลามารอรับนมดื่ม การประกอบชงสดด้วยน้ำต้มสุกอุ่นใหม่ตามเวลาทุกวัน และในวันนี้ 1 มิถุนายน ตรงกับวันดื่มนมโลก (World Milk Day) คุณครู ตชด. จึงพาเด็กนักเรียนร่วมกันร้องเพลงดื่มนม สร้างความคึกคักครึกครื้น สนุกสนาน เพื่อชวนให้ดื่มนมแล้ว จะมีร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกับทุกคนที่ดื่มนม

*****พ.ต.ต. นิเชษ ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวนตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า โรงเรียน ตชด.แห่งนี้ ได้รับนมผงพระราชทาน มีความเพียงพอต่อเด็กในทุกช่วงวัยที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนทุกรุ่น สำหรับปีการศึกษานี้ มีเด็กนักเรียน 84 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่มีร่างกายหรือพัฒนาการไม่ค่อยสมบูรณ์ เช่น ผอมเกินไป ต่ำเกินไป ทางโรงเรียนก็ให้มีการเพิ่มปริมาณการดื่มนม เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เหมือนกับเด็กทั่วไป.