คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎมหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกผัก สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ.65

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่2 มิ.ย.65ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดกิจกรรมปลูกผัก สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมภายในกิจกรรม

*****รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  กล่าวว่า  การจัดงานกิจกรรมปลูกผัก สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อปลูกผัก สมุนไพรและสร้างจิตอาสาให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี มีจิตอาสาในการร่วมกันปลูกผัก สมุนไพรและร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย ต่อไป