มมส จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaur)

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) บุคคลทั่วไป อายุ 5 -12 ปี  ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaur) ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร บุญชาลี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์เป็นตัวนำเรื่อง พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตนาการด้านศิลปะ เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์เบื้องต้น

*****กิจกรรมภายในโครงการฯช่วงเช้าผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับฟังบรรยายและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในเนื้อหา ตอน ไดโนเสาร์ครองโลก (Planet of Dinosaurs) พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรม 3 ฐาน  ประกอบด้วย 1. ขุดไดโนเสาร์2. จำแนกไดโนเสาร์ และ3. สบู่ไดโนเสาร์  โดย วิทยากร นักวิจัย/เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ทำกิจกรรมศิลปะซากดึกดำบรรพ์  สกรีนเสื้อเป็นรูปไดโนเสาร์ด้วยตัวเอง โดยวิทยากร นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 30 คน ผู้ร่วมโครงการฯทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าโครงการฯ สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

*****สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมระยะสั้นสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://prc.msu.ac.th/ หรือศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4375-4373 ภายใน 1739 อีเมล์ : prc@msu.ac.th   Facebook : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม