โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ โรงเรียนเอกชนยอดนิยมประจำกาฬสินธุ์ ไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยจัดพานพุ่ม ประดับด้วยธูปเทียน ดอกไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล นำกราบไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง

***** บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดพิธีไหว้ครูนั้น เดิมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เคยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในสัปดาห์เริ่มต้นของการเปิดการเรียนการสอนในทุกๆปีการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน แต่เนื่องจาก 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รวมทั้งสถานศึกษาเกือบทุกแห่ง ได้ว่างเว้นการจัดพิธีไหว้ครูไป อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ผ่อนคลาย โดย ศบค. รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเปิดเรียนแบบออนไซด์หรือเปิดสถานศึกษาได้ตามปกติเต็มรูปแบบ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นดังกล่าว

***** บาทหลวงทินกร กล่าวอีกว่า การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้  ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีการศึกษา จึงพบว่าทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ต่างมีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู สังเกตได้จากทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส จัดพานพุ่ม ที่ประดับด้วยดอกไม้ ธูปเทียน สัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนแต่เช้า ขณะที่ทางคณะครู ก็ได้เปิดเวที ให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและคึกคักเป็นอย่างมาก