แม่บ้านมหาดไทย จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 นางวันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ มอบให้ นางนงคราญ ปัญญาคม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ และคณะผู้ตรวจเยี่ยม, ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เด็กหญิงข้าวเพ็ชร สมประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ให้การต้อนรับและรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้รับทราบ