วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับโล่และเกียรติบัตร โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564ชื่อผลงาน เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่19 ก.ย.65 ที่ผ่านมาคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบโล่และเกียรติบัตร ให้ครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ชื่อผลงาน เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเกษตร  เข้ารับโล่ ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สวทช. NECTEC มูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์

*****สำหรับรายชื่อนักเรียนเจ้าของผลงาน นายศิริพงษ์  บุญประสิทธิ์  ชั้น ปวช.3 นายณัฐนนท์  ปัญญาไว ชั้น ปวช.3นายกิตตินันท์  วุฒิ  ชั้น ปวช.3 นางสาวธิดาลักษณ์  เรือนมูล ชั้น ปวช.3 ครูที่ปรึกษา นายเอกชัย  ศรชัย ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย  สุเขื่อน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอขอบคุณ  หัวหน้าแผนก ครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละทุ่มเทจนนำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ในครั้งนี้