ประชุมกรรมการชมรมศิษย์เก่า คชพ. กรรมการสถานศึกษาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน วงเงิน 1.7 ล้าน

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม(คชพ.) ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้บริหารคณะครู คชพ.ที่ห้องประชุมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม(คชพ.) เมื่อวันที่ 26 ก.ย.65 โดยมีพระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน) รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธาน

*****ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการ ICT เพื่อการศึกษาพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1.4 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวงโยธวาธิต งบประมาณ 399,400 บาท โดยใช้งบจากโครงการทอดผ้าป่าพระราชทานที่ผ่านมา และในปีงบประมาณ 2566 ทางชมรมศิษย์เก่า คชพ.เตรียมที่จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล”แอ๊ด คาราบาว”แบบเต็มวง ณ สนาม คชพ.ในวันที่ 28 เมษายน 66 ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้ต่อยอดสนับสนุนการเรียนการสอน คชพ.ในลำดับต่อไป