ร.ร.อนุบาลแพร่ เชิญร่วมงาน“69 ปี สืบสานอนุบาลรวมใจ”1 ต.ค. 65

*****แพร่.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทูรย์ สินธุวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เผยว่า ทางโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายประชาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดงาน “69 ปี สืบสานอนุบาลรวมใจ” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลแพร่ ครบรอบ 69 ปี  เนื่องจากโรงเรียนอนุบาล เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ในเนื้อที่ของวัดสระบ่อแก้ว ถนนน้ำคือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ 2 ไร่ โดยมีนางทองปาน บุปพศิริ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน ครู 3 คน สังกัดกรมสามัญ  ในปี  พ.ศ.  2515  ได้ย้ายจากวัดสระบ่อแก้ว มาเรียนในพื้นที่ใหม่ (ที่ตั้งในปัจจุบัน)ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

*****ในงานวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแพร่ ปีที่ 69 วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีกำหนดการดังนี้  เวลา 07.00 น. พิธีสักการะพระพุทธบพิตรมิ่งมงคล ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 08.39 น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแต่ละสายชั้น ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จากนั้นเป็นพิธีตานตุงเงินตุงทองและพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และชมการแสดงของนักเรียน การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เวลา 15.30 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในวันที่ 1 ต.ค. 65  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่