“วินัย จินะโสต” ครูอาสาสมัคร กศน.อ.สอง ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจ.แพร่

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้าประชุมที่ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่เมื่อบ่ายวันที่1 ธ.ค.65

*****ในส่วนของจังหวัดแพร่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย คือ นางอัญชลี ถิ่นสุข ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ นายวินัย จินะโสต ตำแหน่งครูอาสาสมัคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอง ที่ประชุมฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายวินัย จินะโสต ตำแหน่งครูอาสาสมัคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอง เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่

*****ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการฯได้แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ เพื่อจัดเตรียมเรียบเรียงข้อมูลบันทึกความโดดเด่นของผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนกลางต่อไป

*****สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต คัดเลือกประเทศละ 1 รางวัล ดำเนินการสรรหาทุก 2 ปี ซึ่งครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล (สำหรับประเทศไทย) ดังนี้ ครูผู้ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน รางวัลประกอบด้วย เหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ครูที่ได้คะแนนลำดับที่ 2–3 จะได้รับรางวัลคุณากร ลำดับที่ 4-20  ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ ครูจำนวนที่เหลือที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์เพื่อเชิดชูครูในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ