โรงเรียนยอดนิยมภาคใต้ 4 สถาบันจัดแข่งฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ ปูขาว ผอ.ร.ร.วิเชียรมาต จ.ตรัง  นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผอ.ร.ร.พัทลุง และนายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม รองผอ.ร.ร.มมหาวชิราวุธ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเบญจองค์กร คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศเมื่อวันที่ 31 ม.ค.66

*****การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา, โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

*****โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพื่อสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

*****สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช