8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เทศบาลนครนนทบุรี ลงนามโครงการความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคนละ 5,000 บาท  และนายซาโตชิ โอดะ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ เมืองฮิกาชิคาวะ ได้ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

*****ทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาโดยตรง

*****เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 25 คน และครูผู้ดูแล 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นปีที่ 11 และถือเป็นเทศบาลแห่งเดียวที่จัดทำโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น   อันถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นให้ยั่งยืน โดยจะอยู่ศึกษาเรียนรู้ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน