update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สาธุ!! รถบรรทุกสายบุญ 52 คัน ขนอิฐ หิน ปูน ทราย ทอดผ้าป่า ซ่อมโรงเรียน จ.มหาสารคาม

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัลลภ ประวาระณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประธานพิธีมอบรับวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย จากกลุ่มรถบรรทุกเมืองมหาสารคาม และร้อยเอ็ดทอดผ้าป่า ซ่อมโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน ตำบลหนองแสน อ.วาปีปทุม

*****นายสุธรรม ศรีสมบัติ คณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอน ระดับ อนุบาล-ประถม ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งอาคารเรียนทรุดโทรม ด้านหน้าเสาธงชำรุด จึงได้มีการประชุมหารือหาเงินมาบำรุงซ่อมแซมและพัฒนา ขณะเดียวกันก็มีศิษย์เก่า ชมรมรถบรรทุกเมืองมหาสารคามและร้อยเอ็ด ได้เล็งถึงความสำคัญของน้องนักเรียน จึงไปรวมกลุ่มเจ้าของรถบรรทุกมาร่วมกันจัดผ้าป่ารถบรรรทุก แต่ละคันได้นำวัสดุก่อสร้าง ทั้งอิฐ หิน ปูน ทราย นำมามอบให้โรงเรียน จำนวน 52 คันรถ พร้อมทั้งเงินสด เพื่อนำพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ของโรงเรียน  ให้น่าอยู่   น่าเรียน และเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เข้าเรียนรู้ทุกคน