25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดสงขลา ในโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน

*****สงขลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาหะมะพีสกรี วาแม (กลาง) รองผวจ.สงขลา ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมภาคีระดับจังหวัด ในโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน หรือ โครงการ Chevron Street Wise ระหว่าง มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการบุกเบิกโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวาสุด) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นางสาวรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและที่ปรึกษา มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย นางสาวสุนารี บุญชุบ (ซ้ายสุด) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายอนันต์ ผุดเกตุ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

*****สำหรับการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนวรนารีเฉลิมนั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตัวเอง เดินไปโรงเรียน และใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งมีความพร้อมในด้านต่างๆ สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านวินัยจราจรบนท้องถนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนวรนารีเฉลิมหลากหลายกิจกรรม อาทิ การฝึกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-books ความปลอดภัยทางถนน และเปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Learning Center) แบบอินเตอร์แอคทีฟ จำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนกับให้เยาวชนอย่างสมจริง

*****อนึ่ง โครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผ่านการอบรมและกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม 12 โรงเรียน และโรงเรียนใน จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วม 5 โรงเรียน โดยตลอดระยะการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนมากกว่า 8,000 คนแสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนที่ดีขึ้น และผู้ปกครอง คุณครู และสมาชิกชุมชนประมาณ 1,500,000 คนได้รับประโยชน์จากการศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนและกิจกรรมการสื่อสาร