Uncategorizedการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บนว.ครบ 85 ปี เพื่อนพ้องน้องพี่ ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสานฝัน พัฒนา ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทดแทนสนามกีฬา

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา หอมเกตุ ผอ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในวงกว้าง และส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาก จึงได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารจนเต็มพื้นที่ ทำให้ต้องใช้หอประชุมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียนในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลา จึงต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในหลายมิติ ทั้งทางด้านการศึกษาและบริการชุมชนควบคู่กันไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

***** ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ 85 ปี ทางโรงเรียนได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง ฟันรัน สานฝันเพื่อน้องๆ บนว.”ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อหารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมของโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของสมาคมฯและภาคีเครือข่ายต่อไป สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ติดต่อร่วมกิจกรรมหรือบริจาคได้ช่องทางที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) 181 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 08-4858-5372(ผอ.วิทยา หอมเกตุ) 08-1893-9386(ณภัทรพงศ์ ทรงแก้ว นายกสมาคมฯ)