4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์   เมื่อวันที่ 14 ก.ค.66 เพื่อจัดทำข้อเสนอกลไกการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และความต้องการจำเป็นของจังหวัด    โดยมีนายธวัชชัย  รอดงาม  รองผวจ.กาฬสินธุ์  นำเสนอยุทธศาสตร์และการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามความต้องการจำเป็นของจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  ศาสนา  กลุ่มแรงงาน หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

*****สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ บริบท และความต้องการจำเป็นของจังหวัด  และเพื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  นอกจากนี้มีการอภิปรายเรื่องการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจ.กาฬสินธุ์ด้วย

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน