8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำคณะครูนักเรียน ลงแขกดำนาข้าวก่ำข้าวเหนียวดำอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติภูมิ  อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานการจัดกิจกรรมลงแขกดำนา ณ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2566  โดยมีผู้บริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความรู้รักสามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันดำนาบนแปลงสาธิต 1 ไร่ ภายใต้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้คุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความภาคภูมิใจในการทำนาของเกษตรกรที่เป็นอาชีพสุจริต

*****นายนิกร  พลขาม ผอ.โรงเรียนบ้านบากหนองแดง กล่าวว่า  กิจกรรมลงแขกดำนาข้าวก่ำอสิตะ เป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวดำที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่มาจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ผสมซึ่งเป็นที่มีสีดำสนิทมีความเหนียวหนุ่มหอม มีโภชนาการสูง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับในวิถีขีวิตชาวนา กระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้กันมาใช้วิธีการลงแขกเพื่อทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนอีกด้วย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ