6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

*****ระยอง..สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา จัดการประกวดแข่งขันโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023” ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน

*****โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยในปีนี้นำร่องกับวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก ภายใต้แบรนด์ “Tayla เทฬา” GPSC ที่จะนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในยุคตลาดดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของเยาวชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทำให้เยาวชนมีความเชี่ยวชาญสร้างคุณค่ากับตลาดแรงงานในอนาคต ส่งผลสู่ความยั่งยืนแก่สังคมรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน