4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เดินหน้าช่วยสังคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผวจ.ระยอง  ร่วมกับ มิสเตอร์คอร์โซ อูซีลลี่ ประธานบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารจากหน่วยงานตรางๆ นายวัชระ กันตังกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง  นายอรัญ  ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คฝนายอดิศักดิ์  ประเสริฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด  เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

*****บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการ“HMC Polymers มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566” เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและการสร้างทักษะที่จำเป็น สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพราะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตนับเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ  โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมหาวิทยาลัย รวม 20 สถาบัน ทุนการศึกษาจำนวน 151 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษารายบุคคล จำนวน 144 ทุน และทุนการศึกษาประเภททุนโครงการ จำนวน 7 ทุน

*****โดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและชุมชน อันจะนำไปสู่เป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงานง