4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สกร. ร้อยเอ็ด ยกระดับการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด ปี 2566

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สกร. ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นเมื่อวันที่ 27 ก.ย.66  โดยมี นายสุรัติ  วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรสำนักงานส่งสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม

*****นายสุรัติ  วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ด้วย สำนักงาน กศน. ได้ยกระดับเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีโอกาสพัฒนาทักษะของตนให้สูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัด จึงต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงผลงานหลัก และผลงานดีเด่น Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด            

*****ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ และจำเป็นต้องสรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของหน่วยงาน อีกทั้งแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา เพื่อนำปัญหาอุปสรรคไปพัฒนาการดำเนินงาน ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ