4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด เตรียมจ่ายเงินงวดแรกให้กับทายาทผู้เสียชีวิต

*****พัทลุง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่บุตรสาวของสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตลงในปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด แต่อย่างใด จากการติดตาม ตรวจสอบข่าวดังกล่าวของผู้สื่อข่าว  พบว่าในแต่ละปีทางสมาคมฯจะหักเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวปีผู้เสียชีวิตปีละ 70 ราย ซึ่งสมาชิกฯจะต้องจ่ายเงินให้กับสมาคมฯ จำนวน 2,150 บาท/ปี และพบว่าในระหว่างปี 2564 – สิ้นปี 2565 มีทายาทผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับเงินจากสมาคม จำนวน 76 ราย เป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเกิน 70 ราย ที่สมาคมฯได้เก็บเงินจากสมาชิกไว้ ส่วนการจ่ายเงินในปี 2566 นั้น ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินแก่ทายาทฯแต่อย่างใด ตามข่าวที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

*****หลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทางคณะกรรมการสมาคมฯก็ได้เร่งแก้ปัญหา โดยล่าสุดพบว่าในสมาชิกของสมาคมฯ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 มีทั้งสิ้น 7,475 ราย ทางสมาคมฯมีมติให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกสหกรณ์ฯเข้ามาชำระเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวต่อสมาคมฯ คนละ 2,280 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 76 รายตามขั้นตอนต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกด้วยดี ส่วนสมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกในปี 2566 นั้นไม่ต้องชำระเงินดังกล่าว

*****อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ทางสมาคมฯจะมอบเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 76 ราย ในงวดแรก โดยทายาทจะได้รับเงินประมาณคนละ 1 แสนบาท และเมื่อมีสมาชิกนำเงินมาชำระแก่สมาคมฯ ทางสมาคมฯก็จะจัดให้มีการมอบเงินแก่ทายาทผู้เสียชีวิตในงวดที่ 2 ต่อไป ในส่วนของสมาชิกของสมาคมฯที่เสียชีวิตในปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 52 รายนั้น ไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินให้แก่ทายาทแต่อย่างใด ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป