6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.ร้อยเอ็ด ชื่นชม! ผลิตภัณฑ์ SUPANNIKA BY RVC วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เสริมรายได้ระหว่างเรียนพร้อมกระตุ้นสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณครูเชาวลิต เวียงสิมา หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะนักเรียน เข้าพบนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ แบรนด์ SUPANNIKA ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนระหว่างศึกษา โดยมี นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และนางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมหารือ

*****ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยการนำของนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านวิชาชีพและด้านการเป็นผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา จะสามารถใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาชิ้นงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจ ให้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ ทำให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะในการประกอบธุรกิจ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นได้ ภายใต้หลักสูตรในรายวิชา “ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ”   

*****สำหรับธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS มีผลิตภัณฑ์ อาทิ ครีมบำรุงผิว สบู่เหลว สบู่ก้อน ครีมสครับ แชมพู ครีมนวด ที่ผลิตจากน้ำนมข้าว ซึ่งมีส่วนผสมข้าวหอมมะลิ 105 ของชาวร้อยเอ็ด และมีคุณภาพโดยได้รับการการันตีด้วยรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติจากน้ำนมข้าวสารสกัดจากรังไหมและสารสกัดจากเปลือกกล้วย

*****ในโอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวชื่นชมว่า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำธุรกิจให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่างสำหรับการดำเนินงานของสถานศึกษาอื่น อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาในการต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตและเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เลขที่ 115 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ,เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์, 043-511430, 0929649893 (ครูเชาวลิต เวียงสิมา) Facebook : Supannika by RVC ,งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

คมกฤช พวงศรีเคน/ รายงาน