8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เจ๋ง! นร.นารีรัตน์ ขอเรียนการจักสานไม้ไผ่กับชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  นำนักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

*****ขณะเดียวกันพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ มอบให้พระมหาพิชัย วิชยสิริ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอาจารย์วิทยากร พร้อมนี้ทางชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ โดย น.ส.เกษร ปลาลาส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำด้วย นักเรียนแกนนำโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่และสร้างงานตามที่ตนเองชอบต่อไป