25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เทคนิคระยอง และวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห เปิดห้องเรียนภาษาจีน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในภาษาจีน พร้อมจับมือส่งครู และ นศ.แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และอีคอมเมิร์ซร่วมกัน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง และนายหูฮ่าว ผอ.วิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเปิดห้องเรียนภาษาจีนสำหรับ นศ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีผู้บริหาร ครู นศ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยฮวงโห ผู้บริหาร บ.ปักกิ่งรุ่ยพ่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน

*****นายกิตติพงค์ กล่าวว่า วิทยาลัยฮวงโห ได้มีการลงนาม MOU กับเทคนิคระยอง ในการพัฒนาการศึกษาาร่วมกัน โดยเดิมทีได้มีการส่ง นศ.ไปฝึกวิชาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้างมาแล้ว ก่อนจะมีการขยายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิชาสาขาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะภาษาจีน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ นศ.เมื่อจบการศึกษา สามารถเข้าทำงานบริษัทของจีนได้ นอกจากนี้เทคนิคระยองยังได้มีการหารือกับทางวิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห ถึงความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีคอมเมิร์ซ และอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี AI ด้วย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงานของครู และ นศ.ทั้ง 2 วิทยาลัย

***** โดยมีกรอบการผลักดันระยะสั้น กลางและยาว ทั้งการสร้างห้องเรียนเทคโนโลยีจากจีน ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านช่างก่อสร้าง อีคอมเมิร์ซ ยานยนต์ไฟฟ้า แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรครูร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวส.ให้สามารถสอบเทียบทวิวุฒิได้ โดยเป็นการเรียนที่ไทย 1 ปี และจีน 1 ปี นศ. สามารถได้วุฒิ 2 ประเทศ และเข้าทำงานบริษัทจีนที่ไทยได้ ทั้งยังเพื่อให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และ EEC พร้อมกันนี้ก็จะมีการสร้างศูนย์พัฒนาสกิลพนักงานบริษัท พัฒนาด้านภาษาให้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ นศ.สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น ซึ่งการพูดคุยดังกล่าว จีนพร้อมยกระดับขยายความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคระยองอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน