16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศธจ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนในสถานศึกษา

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนในสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไก กศจ.  ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลซ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่