16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จัดกิจกรรม “HMC Polymers พบผู้บริหารสถานศึกษา” ปีที่ 3

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จัดกิจกรรม “HMC Polymers พบผู้บริหารสถานศึกษา”  ปีที่ 3 โดยนายคอร์โซ อูซีลลี่  ประธานบริษัทฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 19 สถานศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย บูธนิทรรศการและบรรยายแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ  กระบวนการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาของบริษัท ปีพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรส ระยอง มาบตาพุด

*****สำหรับกิจกรรม “HMC Polymers พบผู้บริหารสถานศึกษา” นี้  เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและสถานศึกษา ในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เข้าถึงปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจกรรมสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน