16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมพากลุ่มผู้สูงอายุทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของผู้สูงวัย

***แพร่...ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่ 10 มี.ค. นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างและสื่อมวลชนไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอลอง จุดแรกสถานีรถไฟบ้านปิน ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ เคาะระฆังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไหว้พระเจ้าพร้าโต้ ตลาดร้อยปี, พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ, สัมผัสวิถีชุมชนทีโฮ้งซึ่งหลวง บ้านดอนทราย ต.ห้วยอ้อหอศาสตราวุธ บ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง และเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติล่องแพที่บ้านแม่ปาน ต.แม่ปาน ชิมผลไม้หลากหลายของตำบลแม่ปาน

***โดยกิจกรรมนี้จังหวัดแพร่จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตรากลุ่มผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย จังหวัดแพร่เองก็มีกลุ่มผู้สูงวัยอยู่เป็นจำนวนมากติดในอันดับต้นๆของประเทศ  จึงมีการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงวัยเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มผู้สูงวัย เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยให้ออกมาเดินทางท่องเที่ยว  จะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด

***จึงมีการจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยในทั้ง 8 อำเภอ แนะนำไปในสื่อออนไลน์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมา โดยในวันนี้ได้คัดเลือกเส้นทางอำเภอลอง เพื่อนำกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชนมาท่องเที่ยวและทดสอบกิจกรรมต่างๆในเส้นทางเพื่อจะได้เป็นการทดสอบและเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์เส้นทางที่เหมาะสม สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยในชื่อกิจกรรม เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวแพร่