ส่งน้ำลงพื้นที่วันละ 3 ล้านทำนาข้าวและเลี้ยงกุ้ง

***กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) มีมติส่งน้ำเสริมน้ำฝนในเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 และส่งน้ำสำหรับปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นมา สามารถกระจายน้ำได้ทั่วพื้นที่บริการกว่า 99.5 % แล้ว

*** นายฤาชัย กล่าวว่า ตลอดช่วงสัปดาห์นี้ จะเห็นว่าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทางโครงการจึงได้เพิ่มปริมาณการส่งน้ำเพิ่มขึ้น โดยจากภาวะปกติวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 3.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้  เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในการเพาะปลูกข้าว โดยทำการส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำนาประมาณ 305,578 ไร่, บ่อปลา 1,452 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,543 ไร่

***ขณะที่ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อน 710 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 36 % จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดี หรือหากหมดสิ้นฤดูฝนเดือนหลังเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำจำนวนดังกล่าว ก็ยังจะสามารถยกไปใช้ในฤดูแล้งปีถัดไปได้อีก อย่างไรก็ตาม เพื่อการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าที่สุด จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่ต้นน้ำ  ได้แบ่งปันการใช้น้ำ เพื่อให้พื้นที่กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน