พังงาจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษก เมืองพังงา ปลอดควัน” เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดควัน” ภายใต้การขับเคลื่อนของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เครือข่ายสื่อปลอดควันจังหวัดพังงา ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กับ สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายสื่อปลอดควันจังหวัดพังงา นำโดย นางสาวเทวี พระเมือง และ นางกัญญา. ประดิษฐ์การ

*****ทั้งนี้วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศประเด็นรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  ว่า “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” พิษร้ายควันบุรี่ ภัยเงียบที่ใกล้ตัว หลายคนอาจมองข้าม บุหรี่ภัยเงียบใกล้ตัวที่แฝงความน่ากลัวมายังตัวคุณ และคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว องค์กรอนามัยโลก WHO เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ควันบุหรี่เต็มไปด้วย นิโคติน (สารเสพติด) สารเคมี 7,000 ชนิด สารพิษมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง มากกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไรก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ถึงแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตาม แต่พิษร้ายจากควันบุรี่สามารถสร้างอันตราย ไม่ต่างกับสูบด้วยตัวเอง โทษของบุหรี่ ไม่ใช่แค่เพียงผลต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ข้อมูลจากหลายฝ่ายทำให้พบว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในทุกขั้นตอน ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

*****”ขยะจาก ก้นกรองบุหรี่ จะประกอบด้วยสารเคมี เช่น ท็อกชิน นิโคตินสารหนู ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็ง สามารถทำให้น้ำทะเล และน้ำสะอาดมีพิษ และยังเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ และสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่มักได้รับผลกระทบจากการกินขยะประเภทนี้ จนเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ในการผลิตก้นกรองบุหรี่ ยังมีพลาสติกที่ใช้เวลาในการสลายมากกว่า 2-12 ปี ปัจจุบัน หลายประเทศจึงตระหนักถึงปัญหาขยะจากก้นบุหรี่ และ รณรงค์ลดขยะด้วยวิธีต่างๆ

*****ขณะที่นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา กล่าวขอบคุณเครือข่ายสื่อปลอดควันพังงา ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนร่วมมือกันขับเคลื่อนสร้างพื้นที่บริเวณลานหลวงปู่ทวด ให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อสร้างภาพลักษ์ของจังหวัดพังงา โดยขับเคลื่อนรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ ที่มีผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจับมือสามหน่วยงานหลักในพื้นที่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน นำไปสู่การเป็นสถานที่สาธารณะที่สามารถคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากควันบุหรี่ โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่และพัฒนาต่อยอดเป็นสถานที่สาธารณะ ส่งเสริมสุขภาพในที่สุด

*****ด้านนายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้รับการมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขพังงา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การสูบบุหรี่เป็นปัญหาของสุขภาพที่รุนแรงถึงชีวิตและทำให้ผู้สูบเกิดความพิการตลอดชีวิตได้  ในขณะเดียวกันการสูบบุหรี่ หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง จากผู้ใกล้ชิดก็ทำให้ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เกิดโรคที่มีอันตรายถึงชีวิตเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองขาดเลือด เป็นต้น นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย”

*****นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา  นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา  นายชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา และนายทรงยศ นาคฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด  ร่วมเป็นสักขีพยานในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์  พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงจากชมรมแอโรบิคถ้ำน้ำผุดมาร่วมสร้างพลังและสร้างสีสัน รวมไปถึงแขกผู้เกียรติ และคณะสื่อมวลชนทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และร่วมเป็นสักขีพยานในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ในครั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามนาม (MOU) ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณลานหลวงปู่ทวดอีกด้วยด้วย