ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อม กรมป่าไม้ และชุมชน ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้นำร่องป่าชุมชน ที่บ้านหนองทิศสอน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คุณ ซี คิ-ออง เลาว์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมด้วย ผอ.ปัญญา บุตะกะ ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม คุณพิชัย ซุบสุวรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก นางสุปราณี คาทิพาที ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้านชุมชนบ้านหนองทิศสอน และคณะผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้นำร่อง พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนงบประมาณและมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าให้แก่วิสาหกิจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน ด้วย

*****ทั้งนี้ในฤดูปลูกปีนี้ชุมชนบ้านหนองทิศสอน จะได้รับการสนับสนุนปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ Care the Wild เป็นจำนวนรวม 1,400 ต้น บนพื้นที่ 7 ไร่ จาก 2 ผู้สนับสนุนหลัก คือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,000 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ และกลุ่มแฟนคลับ JMJFans ของศิลปิน เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (JamyJamess) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 25 ปี (27 เมษายน) จำนวน 400 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเมื่อต้นไม้เติบใหญ่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 12,600 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนปลูกต้นไม้ จำนวน 4 ไร่ จากกองทุนบัวหลวง โครงการวนของ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

*****โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

ทีมข่าว /มหาสารคาม