ทสม. ระยอง สานพลัง ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน วัด สื่อมวลชน ชุมชน ปลูกป่าต้นตะเคียน พื้นที่ 6 ไร่ ณ วัดตะเคียนทอง ร่วมสนับสนุนโดย โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3

*****ระยอง.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง  สานพลัง หน่วยงานรัฐ จังหวัดระยอง  องค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลแกลง  อสม.ต.แกลง  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ต.แกลง  สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง จิตอาสาตำบล แกลง  บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP)  สื่อมวลชน ซูมระยอง และ ศูนย์ข่าว ข่าวไท จ.ระยอง ฯลฯ  จัดกิจกรรมปลูกป่า “ต้นตะเคียน “ กว่า 400 ต้น ในพื้นที่ 6 ไร่ ณ วัดตะเคียนทอง อ.แกลง จ.ระยอง

*****โดยมีคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  โครงการนี้ฯ ได้รับการสนับสนุน จาก โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย  บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) จำกัด  สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร)  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 (PMSC)  บริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว๊ล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) โดยมีพระครูบูรพาวัชราภรณ์( พระอาจารย์น้ำเพชร) เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นาย กำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยองเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายครรชิต ศรีนพวรรณ และ นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธาน ทสม. จ.ระยอง ร่วมกิจกรรม

*****นายกำธร  เวหน  กล่าวว่รวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ จ.ระยอง และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ ต้นไม้ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน จึงร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วย ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก และ ความสำคัญของโครงการปลูกป่าต้นตะเคียน และ ความสำคัญของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำพิธีกรรมทางศาสนาและถวายต้นไม้แก่พระสงฆ์ จากนั้นร่วมกันปลูกต้นตะเคียนร่วมกัน บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีและความรักความสามัคคี ทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกัน เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชุมชนและเมืองระยองต่อไป