“วิโรจน์ ศรีสังข์” นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมทหารจัดทำโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ ที่สวนป่ากลางดง

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์  ศรีสังข์  นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 – 22 มิ.ย.65 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทำโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ  ที่สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง โดยมี พันเอกปริวัตร  กาญจนวิฬา ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมเปิดกิจกรรม

*****โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กับเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย ลดการเสี่ยงภัย และเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนในการระงับบรรเทาภัยด้วยตนเองระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นผู้อบรมให้ความรู้โดย แบ่งกลุ่มจำลองสถานการณ์จริงให้กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลข้างเคียงในเบื้องต้นได้