พ่อเมืองสุโขทัยรับมือ สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ หลังปริมาณน้ำส่อเค้าล้นอ่าง

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่ารวายงานว่า นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก อ่างเก็บน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกัก ดังนี้ 1. น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านแม่สาน ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย  ทำให้น้ำกัดเซาะถนน และไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การคมนาคม ถูกตัดขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย 2. อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อ.บ้านด่านลานหอย  มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ทำให้เกินความจุเก็บกักของอ่าง และล้นสปิลเวย์แล้ว 3. อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 108.180 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 98.345% ของความจุ  หากปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักและล้นสปืลเวย์ จะมีผลกระทบกับจังหวัดสุโขทัย

*****ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ อำเภอที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก  โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำไหล เช่น สองฝั่งคลองแม่รำพัน และ สองฝั่งแม่น้ำยม ขนย้ายทรัพย์สินมีค่าและยกของขึ้นที่สูง รวมทั้งขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัย  ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ  อันตรายจากกระแสไฟฟ้า  และการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่าน รวมถึงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยเฉพาะในวันที่ 27-29 กันยายน  สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย 1784  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 0-5561-5688 หรือ 0-5561-6237 ตลอด 24 ชั่วโมง