สภากาชาดไทยชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.ชัยภูมิ

*****ชัยภูมิ..ธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดเผยขึ้นโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ คำดี  ที่ปรึกษาคณะทำงานประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่อำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมืองชัยภูมิ รวมจำนวน 650 ชุด โดยมีนางบุษดี  สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล  วัชรกีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้ประชาชนวันที่ 3 ตุลาคม 256