1 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

GC และ GPSC ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ หรือ Solar Floating สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้านำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้เฉลี่ย 564 ตัน

*****ระยอง..กลุ่มบริษัท GC Groupผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำเปิดเผยขึ้น โดยผู้เสื่อข่าวรายงานว่า  GC และ GPSC ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ หรือ Solar Floating สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้านำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้เฉลี่ย 564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 20 ปี  เป็นแห่งแรกของกลุ่มบริษัท GC Group ที่เป็นการติดตั้งแบบลอยน้ำในภายในโรงงานฯ และมีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group ให้มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งในแผนดำเนินการสู่ “Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันต่อไป

*****สำหรับทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์ใช้เม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ และต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและสารเคมีได้ดีเยี่ยมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

นิตยา  ทุมมานนท์/ระย