“ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์” นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้รองนายกฯจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่กำหนดในแผน

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ท่านธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกฯ และท่าน พิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานปล่อยแถว บริเวณสะพานลอยตรงข้าม (ร้านสุกี้อาม่า เดิม) จะมีการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สาย สื่อสาร ที่กำหนดในแผนฯ  การดำเนินการ  ในครั้งนี้  เริ่มจากสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคามไปถึง สุดคลองสมถวิล