4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง จัดโครงการ การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานเปิดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” โดยมีนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  นางรัชดา จันทรส หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเบตง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย อปพร.เข้าร่วม

*****โดยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ โรงพยาบาลเบตง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย อปพร. จัดโครงการ “การช่วยเหลืองูเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ” สำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านคนคืนสู่ธรรมชาติ และ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงู การจำแนกชนิดงู การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด และฝึกปฏิบัติจับงูที่มีพิษและไม่มีพิษการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

*****นำทีมโดย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) พร้อมด้วย ดร.ณัฐสุดา ดรบัณฑิต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  โดยมีผู้เข้าอบรมจากอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม 50 คน โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปอย่างละเอียดเกี่ยวกับงู ทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม การป้องกันตัวของงู การจำแนกชนิดงูตามกลไกการออกฤทธิ์ทั้งต่อระบบประสาท ระบบโลหิต และระบบกล้ามเนื้อ การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อถูกงูกัด รวมถึงฝึกปฏิบัติจับงูจริง อาทิ งูเห่า งูเขียวหางไหม้ งูแสงอาทิตย์ ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ บ่วง ตะขอ กระสอบ และอุปกรณ์ภายในบ้าน

*****ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดยะลาพบอุบัติเหตุจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ กัดเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันตรายจากงูพิษกัด เฉพาะในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยถูกงูพิษกัดเฉลี่ยปีละ 72 ราย เสียชีวิตปีละ 2 คน  อาการจากถูกงูพิษที่มีผลต่อระบบประสาทและระบบเลือดกัด เช่น ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดบริเวณที่กัดเกิดเนื้อตายขึ้นบริเวณรอยกัด มีเลือดออกภายใน ไตวาย หายใจไม่ออก เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อากรสูญเสียอวัยวะ ปัญหาสุขภาพระยะยาว หรืออาจเสียชีวิตถึงแม้งูหลายชนิด จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ในแง่ของสิ่งแวดล้อม งูทำหน้าที่เป็นผู้ล่าในระบบนิเวศ คอยควบคุมสมดุลประชากรเหยื่อ การฆ่างูทุกชนิดที่เจอเป็นการทำลายธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาในระบบนิเวศ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้  เจ้าหน้าที่อาสาของ กู้ชีพ-กู้ภัยเบตง จึงเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยการปฎิบัติการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านคนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ต้องอาศัยความรู้ ความเชียวชาญเพื่อให้มีความปลอดภัย ได้แก่ความรู้ในการจำแนกงู พฤติกรรมงูแต่ละชนิด การจับและการควบคุมงู รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ป่วยถูกงูพิษกัด

*****ดังนั้นทางคณะผู้จัด จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรม ”อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลืองูเพื่อเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ”ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงในการที่จะเกิดปัญหากับระบบนิเวศในอนาคตต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน