8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่านนท์ ผนึกกำลังท้องถิ่นพัฒนาคลองบางตลาด”เป็นคลองแบ่งเขตระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด และถือเป็นหัวใจสำคัญของการระบายน้ำ

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.66 นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผวจ. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด บริเวณสะพานข้ามคลองภายในกรมชลประทาน (สถานีสูบน้ำคลองบางตลาดฝั่งระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา) ถึงบริเวณร้านวัน วัน ฟู้ดอเวนิว (สถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาดฝั่งระบายออกสู่คลองส่วย)

*****โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบริเวณคลองบางตลาด ซึ่งเป็นคลองแบ่งเขตระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด และถือเป็นหัวใจสำคัญของการระบายน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม กำจัดเศษขยะ กิ่งไม้ และขยะชิ้นใหญ่ต่าง ๆ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำภายในคลองบางตลาดให้ดียิ่งขึ้น และให้การระบายน้ำสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ