6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร นำทีมพัฒนาการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันดินโลก

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุขสันติ  วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร นำทีมพัฒนาการอำเภอ นายก อบต.ธาตุ กำนันตำบลธาตุ วิทยากร และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ในจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ประกอบด้วย ฐานการห่มดิน “น้ำขามแห้งชาม” ฐานปลูกป่า 5 ระดับ ฐานการห่มดินได้กินเห็ด ฐานสร้างคลังอาหารปลา (แซนวิชปลา) เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  ณ ศูนย์รู้แปลง นายประสิทธิ์  คำตัน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีประชาชนไปร่วมจำนวนมาก

มังกร  แสนโสดา / รายงาน