8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

อบจ.ระยอง จับมือชลประทานระยอง ผุดแก้มลิง และแหล่งตัวอย่างเก็บน้ำแบบขั้นบันได ยกระดับน้ำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายลดต่ำลง และปัญหาภัยแล้ง

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ. นายสุรชัย นำนาผล ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดระยอง นายกฤษฎา  โชติวานิชกุล  นายก อบต.แม่น้ำคู้  น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และและนายพูนสิทธิ์ อ่ำพันธุ์ ผู้แทน ปภ.ระยอง ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการชลประทานจังหวัดระยอง กับ อบจ.ระยอง จัดทำแหล่งตัวอย่างเก็บน้ำแบบขั้นบันได และแก้มลิงบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อยกระดับน้ำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายลดต่ำลง และปัญหาภัยแล้ง มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ส.อบจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติ ปล่อยขบวนเครื่องมือหนัก อบจ.

*****นายปิยะ กล่าวว่า อบจ.ระยอง ชลประทานจังหวัดระยอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 1- 2 ปีนี้ และปีต่อไป สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้คือเรื่องของน้ำที่เป็นสิ่งสำคัญต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประปา ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ทั้งนั้น อบจ.ระยอง และชลประทานจังหวัดระยอง จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดระยองขึ้น โดยการขุดลอก เพื่อทำแก้มลิง และการชะลอการสูญเสียน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยการทำแบบขั้นบันได ซึ่ง อบจ.ระยอง มีเครื่องจักร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณการดำเนินการ จึงได้เริ่มดำเนินการนำร่องเป็นตัวอย่างที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง อบจ.ระยอง มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยอ่างเก็บดอกกรายแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของอ่างเก็บน้ำอื่นของจังหวัดต่อไป

*****ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า โครงการที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอลนิโญ่ที่จะเกิดขึ้น ชลประทานจังหวัดระยอง และอบจ.ระยอง ได้เห็นแนวคิดของการทำนากักเก็บน้ำชะลอการสูญเสียน้ำแบบขั้นบันได และการทำแก้มลิง จึงได้ร่วมกับ อบจ.ระยอง มาดำเนินการในอ่างเก็บน้ำดอกกราย โดยการขุดลอก และทำแก้มลิง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งจะมีการดำเนินการอีกประมาณ 3-4 จุดในอ่างเก็บน้ำดอกกราย และจะมีการดำเนินการในอ่างเก็บน้ำอื่นของจังหวัดระยองต่อไปอีกด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง