6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

SPRC หนุนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing บริเวณเกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing บริเวณพื้นที่โดยรอบเกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง โดย SPRC ร่วมสนับสนุนทุนในโครงการดังกล่าวจำนวน 500,000 บาท โดยคุณอัญชลี ชวนิชย์ ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาด เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนสนับสนุน

*****วัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะสะเก็ด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลให้เป็นฐานทรัพยากรประมงให้กับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อผลักดันเกาะสะเก็ดเป็นหนึ่งจุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงลึกของสถาบันการศึกษา

       นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน