6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2(ชลบุรี) จับมือสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ระยอง อ.เมืองระยองเมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2(ชลบุรี) และสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง มีนายสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น นายกสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ และมีนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้แทนจากเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมงานรวม 500 คน

*****ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จำนวน 74 แห่ง การมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 18 แห่ง มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ทำคุณประโยชน์ และวิทยากรนั่งร้านที่สูง รถกระเช้า รุ่นที่ 6 เวทีสัมมนาวิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตการตรวจสอบและการบังคับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง (รถกระเช้า) และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานของภาคตะวันออก ในการบรรลุความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการอบรม สัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ.