update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผบ.มทบ.27 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนระหว่างบ้านมะบ้า ม.3 -บ้านนางาม อ.ทุ่งเขาหลวง ประสบปัญหาน้ำชีหนุนท่วมถนนการเดินทางไม่สามารถสัญจรทางรถยนต์ได้

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผบ.มทบ.27 / ผอ.ศบภ.มทบ.27 เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบถนนระหว่างบ้านมะบ้า ม.3 -บ้านนางาม.4 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ถูกน้ำเซาะขาดระยะทางประมาณ 8-9 เมตร ทำให้ราษฎร บ.นางาม ม.4 ประสบปัญหาในการเดินทางไม่สามารถสัญจรทางรถยนต์ได้ โดย ศบภ.มทบ.27 ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.27 พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ในการรับ ส่งราษฎรในการเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านร่วมกับชุดกู้ภัยตอบโต้ภัยพิบัติร้อยเอ็ด  กู้ภัยสาเกตนคร  กู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด

*****ขณะที่ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ช.พัน 6 พล.ร.6 จะได้ดำเนินการนำสะพานเครื่องหนุนมั่นอะลูมิเนียม M.4T.6 มาดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จเพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรได้ต่อไ  ทั้งนี้  ผบ.มทบ.27 / ผอ.ศบภ.มทบ.27 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัย ระมัดระวังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร และราษฎรที่โดยสารเรือต้องสวมชูชีพทุกครั้ง

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ