8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24 พ.ศ.2566

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผวจ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผวจ. ประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24 พ.ศ.2566“  โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้กรุณามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12,000 ผืน  ในเวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้เดินทางไปร่วมมอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอชำนิ จำนวน 400 ผืน  และใน เวลา 11.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองหงส์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมมอบผ้าห่มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ จำนวน 500 ผืน

*****สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อันเนื่องจาก ร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าและในเวลากลางคืน โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนในพื้นที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 291,000 ชิ้น สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นปีนี้ จะขอรับการสนับสนุน เครื่องกันหนาว ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป

*****บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นประจำทุกปี โดยสถิติการมอบผ้าห่มกันหนาว 5 ปีย้อนหลังของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 67,000 ผืน และปีนี้ได้กรุณามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12,000 ผืน จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดส่งมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ อำเภอขนาดใหญ่ อำเภอละ 1,000 ผืน อำเภอขนาดกลางอำเภอละ 500 ผืน และอำเภอขนาดเล็กอำเภอละ 400 ผืน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ