25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่อง อุปโภคบริโภค ให้ประชาชน

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดภูกิตต์  วัฑฒโน  เจ้าอาวาส วัดชำทอง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประธานฝ่านสงฆ์ พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์  สิริโกศล รองผวจ.อุตรดิตถ์ รรท.ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆารวาส ทางมูลนิธิปอเต็กตึ้งและมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่อง อุปโภคบริโภค ให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี คุณดวงชุตา  ติยะพจนพรกุล ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง /นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์, /ท่านเนตรนารี ศิริญากรนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุตรดิตถ์,/ หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์ สงเคราะห์/หอการค้าอุตรดิตถ์/สงเคราะห์ /ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น/ ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว

*****  เนื่องด้วย มูลนิธิปอเด็กตึ้งและมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  ได้ดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ( 1 ซุด / 1 ครอบครัว) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร อ.ตรอน, ต.ท่าสัก อ.พิชัยและต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

*****นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุมชนในการให้บริการกับประชาชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ไม่จำกัดจำนวน ฟรีโดยผู้ที่มารับ การตรวจกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 200 ท่านแรก จะได้รับข้าวสารจำนวน 1 ถุง และน้ำดื่ม 1 ขวด ที่วัดชำทอง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มีการจัดกิจกรรม 2 แห่ง  มอบจุดที่ 1 เวลา 13.30 น. ณ วัดชำทอง หมู่ที่ : ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน ร่วมกับประชาชน ต.ท่าสัก อ.พิชัยจำนวน 600 ชุด  เวลา 15.30 น. ณ วัดสุวรรณสิริ ( วัดวังยาง )  ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 400 ชุด วัดชำทอง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน และ เวลา 15.30 น. ณ วัคสุวรรณคีรี (วัควังยาง) ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน