8 ธันวาคม 2023
Latest:
Uncategorizedข่าวอปท.ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม

“กนกพร เดชเดโช” นายก อบจ.นครศรีธรรมราชเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีเปิด

***** นางกนกพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย  และต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เตรียมพร้อมศูนย์ประสานงาน ทรัพยากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เรือยางและเรือท้องแบน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

*****ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 และสนับสนุนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕64 – 2570 และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

*****ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถติดต่อได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6252-3 ต่อ 304 , ผู้อำนวยการกองช่าง 08-1464-0357 , และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 08-8179-0896  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง