16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าฯมหาสารคามประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระชนม์ 72 พรรษา

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกูล รองผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดโครงการ ปลูกป่าหญ้าแฝก รักษาดิน และน้ำ เพื่อความสมดุล ของธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ ที่โรงเรียน หนองโก วิทยาประสิทธิ์พิทยาคม   ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดระดับอำเภอ ระดับตำบล รองประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม ประธาน อสม คณะครู นักเรียน และประชาชน ชาวบ้านหนองโก ตำบลหนองโกอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามจำนวน 3,000 ต้นในพื้นที่ 5 ไร่ ของโรงเรียน หนองโกวิทยาประสิทธิ์พิทยาคมแปลงปลูกเพื่อสร้างความเขียวขจีสร้างความสมดุลปรับอุณหภูมิ เป็นการลดภาวะโลกร้อน

*****โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียน ชุมชน ที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในป่าแห่งนี้โดยทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าได้ ได้รับการสนับสนุน ต้นกล้า จากศูนย์เพาะพันธุ์ไม้จำนวน 3,000 ต้น มีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 300 คน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า ปรับอุณหภูมิ ลดความร้อน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของป่าไม้และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในต้นยางนาทุกต้นจะมีการใช้เชื้อเห็ดป่า เห็ดระโงกเห็ดตะไคร้ ที่นำมาขายได้เงินเป็นราคาแพงดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการปลูกป่าส่งเสริมให้รัฐต้นไม้ ที่ปลูกวันนี้ ตาย นักเรียนผู้รับผิดชอบจะหาต้นไม้มาปลูกเสริมเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนกระทั่งเป็นต้นใหญ่ในอนาคตข้างหน้าเมื่อนักเรียนโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเห็นต้นไม้ของตนเองที่ได้ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กจนกระทั่งกลายเป็นต้นใหญ่เป็นการส่งเสริมให้เด็กรับการปลูกเด็กและการดูแลป่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม