16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพดล จอมเพชร รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และ การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ณ ที่ตั้ง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในที่ประชุมนายนพดล กล่าวแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด ว่า สถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายครั้ง ทางรัฐบาลและจังหวัด มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567

*****โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศเตือนอย่างต่อเนื่อง เตรียมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตสายทาง (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ดแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด และ แขวงทางหลวงยโสธร)  วิเคราะห์จุดเสี่ยงน้ำท่วมและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเมือง (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง) การเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังเส้นทางน้ำที่มีจุดเสี่ยงและน้ำท่วมซ้ำซาก

*****นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2567  มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่ง การจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บ กั้นน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำ ฝายพนังกั้นน้ำ การระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ  ให้มอบหมายกองอำนวยการเทาสาธารณภัยแต่ละระดับดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกัน สามารถบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ