16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

อบจ.อุตรดิตถ์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวม 36 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

*****สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 7 ชนิด 1,072 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน อนุรักษ์พันธุ์ไม้ร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชุมชน

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน